"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Вишгородський
міський голова
Віктор Решетняк
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Голова профкому каскаду
середньодніпровських
ГЕС та ГАЕС
О.Ф. ЦИМБАЛЮК
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Директор КП УФКС
Вишгородської міськради
Василь Колобов
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Командор Громадського
крейсерського яхт-клубу
"Енергетик" ім. Г.І.Строкова
Олександр Баланюк

ПОЛОЖЕННЯ

про ХХХIХ вітрильну регату серед крейсерських яхт
"Кубок яхт-клубу "Енергетик"

ПРИСВЯЧЕНУ 45-РІЧЧУ ЯХТ-КЛУБА

1. Місце та час проведення.

Регату буде проведено на Київському водосховищі 4-6 вересня 2009.

2. Повноважний організатор.

Регату проводить Громадський крейсерський яхт-клуб "Енергетик" ім. Г.І.Строкова за підтримки Вишгородського міського голови разом з Управлінням з розвитку фізичної культури та спорту Вишгородської міськради і профкомом Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС.
Безпосереднє проведення регати покладено на Перегоновий комітет призначений повноважним організатором.

3.Правила.

Змагання проводяться за:

 • міжнародними правилами вітрильницьких перегонів 2009-20011р. за винятком тих, які буде змінено Вітрильницькою інструкцією; спеціальними правилами ОRС; приписами ВФУ до ПВП;
 • правилами обміру яхт НПОВФУ-99, КШ, ІОRМ, ORC
 • цим положенням;
 • вітрильницькою інструкцією;
 • при дотриманні "Правил плавання по внутрішніх водних шляхах України" щодо суден, які не є у перегонах.
  У разі розбіжностей у деталях Положення про перегони і Вітрильницької інструкції - переважатиме текст Вітрильницької іструкції.

4.Допуск.

Змагання особисті, відносяться до четвертої категорії складності. До змагань допускаються крейсерські кільові яхти, крейсерські швертботи та багатокорпусники.

 • Крейсерські кільові яхти повинні бути обміряні за правилами НПОВФУ-99, крейсерські швертботи - за правилами обміру КШ, багатокорпусніки - за равилами обміру ІОRМ.
 • Спорядження яхт та його розташування повинно відповідати вимірювальному свідоцтву.
 • Яхти, які мають підйомні кілі, повинні мати пристрій для фіксації кіля в його крайньому нижньому положенні. Повинна бути передбачена можливість пломбування пристрою.
 • Чисельність членів екіпажу яхт повинна бути такою, яка може забеспечити вимоги щодо беспечного вітрилення, але не менше трьох.
 • Капітани яхт повинні мати кваліфікацію не нижче яхтового стернового першого класу, помічник-яхтового стернового другого класу.
 • Кожен учасник регати має відповідати вимогам Додатку МПВП.
 • Яхти мають право нести рекламу категорії "С". Повноважний організатор не впроваджує жодних додаткових обмежень щодо обєктів рекламування, якщо вони не суперечать загально визнаним моральним та етичним нормам. Всі яхти, які несуть рекламу, повинні мати Рекламний сертифікат, виданий ВФУ.
 • Передні 20% довжини корпуса яхти, за ПВП, Додаток 1, 20.3, мають бути надані у розпорядження Повноважного організатора

5.Заявки.

Заявки на участь будуть прийматися 4 вересня з 18.00 до 20.00 та 5 вересня з 8.00 до 9.00 в кают-компанії яхт-клубу "Енергетик" разом із:

 • Вимірювальним свідоцтвом;
 • Судновим білетом;
 • Актом технічного огляду на навігацію 2009 р.;
 • Свідоцтвом спортивного вітрильного судна;
 • Рекламним сертифікатом (за наявності реклами категорії "С");
 • Відповідним посвідченням на право керування судном (для капітана і його помічника);
 • Копією довідки про особистий ідентифікаційний номер.

6.Розклад перегонів.

4 вересня з 18-00 до 21-00 та 5 вересня з 8-00 до 9-30 - реєстрація учасників у приміщенні кают-компанії яхт-клубу "Енергетик".
5 вересня о 10-00 - парад відкриття регати, 12-00 - старт перших перегонів;
6 вересня о 10-00 - старт других перегонів, 16-00 - парад закриття регати, нагородження переможців, прийом поздоровлень від дружніх яхт-клубів, організацій та приватних осіб.

Розподіл кільових яхт на залікові групи відповідно до міжнародної практики проведення перегонів буде проводитися в залежності від довжини корпусу яхти і перегонового балу, а саме:

Залікова група Стартовий внесок (гр.)
5,5 - 6,2 5,38 1 50
6,3 - 7,9 5,39-6,10 2А, 2Б 50
8,0 - 9,3 6,11 - 7,20 3 50
9,4 - 10,9 7,21 - 7,82 4 50
11,0 - 12,4 7,83 - 9,40 5 50
понад 12,5 9,41 - 11,15 6 50

Яхти які мають вимірювальне свідотство ORC-club, будуть по бажанню об"єднані в окрему залікову групу.
Крейсерські швертботи та багатокорпусні яхти будуть об"єднані в окремі залікові групи.
Стартовий внесок для крейсерських швертботів - 50 грн.,
для багатокорпусніх яхт - 50 грн.

Кількість яхт у заліковій групі - не менше трьох. Якщо яхт менше ніж три, вони приєднуються до суміжної залікової групи.
Коли конструктивні характеристики кільових яхт, або їх перегоновий бал є таким, що вони не можуть бути включені до вказаних вище залікових груп, такі яхти можуть брати участь у заліку на абсолютного переможця регати. Яхти типу "Конрад-25", "СТ-25" і близьки до них за своїми перегоновими можливостями будуть виділені в окрему залікову групу №2А . Переходи яхт з однієї залікової групи до іншої не дозволяються.

Змагання складаються з двох перегонів. Схеми дистанції додаються до вітрильницької інструкції.
Дистанція перших перегонів: старт - навігаційний знак М1 - фініш.
Дистанція других перегонів: старт - навігаційний буй О2 - навігаційний червоний буй на траверзі ГАЕС - фініш (два кола). Дистанції ліві. Можливий проміжний фініш з окремим заліком на першому колі других перегонів.
Контрольний обмір проводиться перед початком перегонів та увипадку подання протестів.
Яхти, які не мають дісного вимірювального свідоцтва, можуть бути допущені до перегонів відповідно вимог пункту правил 78.2 та пункту 2.5 "Приписів ВФУ" під заставу в 50 грн. В такому випадку вони отримають найвищий перегоновий бал у своїй заліковій групі.

7. Залік та покарання.

Залік. Місце яхти у свої заліковій групі визначається за її найменшим виправленим часом. Підрахунок виправленого часу проводиться за системою TMF з урахуванням ретроспективної поправки АF (поправка на рік побудови яхти). Яхта, яка показала в перегонах найменший виправлений час в своїй заліковій групі і посіла перше місце, одержує очка, що дорівнюють кількості яхт у групі плюс 0,25 очка. Яхта, яка зайняла друге місце, отримує очка, що дорівнює кількості яхт у групі мінус одне і т.д.
Переможець регати в кожній заліковій групі визначається за найбільшою кількістью очок, що набрані в обох перегонах регати.
Переможець регати в командному заліку визначається за найбільшою кількістью очок, що набрані усiма яхтами-членами команд яхт-клубів, що були заявлені, не залежно від зайнятих місць в своїх групах в обох перегонах регати.
Абсолютний переможець регати серед кільових яхт, визначається за найменшою сумою виправленого часу, що показаний яхтою у двох перегонах серед усіх кільових яхт, які приймали участь.
В перших перегонах очка нараховуються з коефіцієнтом 1,5 , в других - із коефіцієнтом 1.
Кількість учасників є кількість заявленіх яхт, які допущені до змагань комісією по реєстрації.
Яхта, яка визначена як така, що брала участь у перегонах, але не стартувала (НСТ), або не фініширувала (НФВ), або зійшла після фінішу (ЗПФ) одержує кількість очок, що відповідає останньому місцю серед яхт, які визначені як такі, що брали участь у перегонах. Яхта, яка визначена як така, що не брала участі (НБУ) - одержує одно очко. Яхта, яка дискваліфіковано (ДСК), не одержає жодного очка.
У випадку рівності результатів двох або бішого числа яхт, перевага надається тим яхтам, які мали кращий результат у пергонах №1.
Для яхт залікової групи №2А підрахунок результатів проводиться за лінійною системою, що є зазначеною у Додатку А до правил перегонів.
Покарання. Застосовується система залікових покарань відповідно до п.44.ЗС ПВП. У тому випадку, коли має місце порушення яхтою Додатку G ПВП (знаки розпізнавання на вітрилах), і нема заяви про це від капітана, є виправленний час проходження дистанції збільшується на 1%.

8. Безпека і відповідальність.

Капітан несе повну відповідальність за безпеку і страхування яхти та екіпажу, а також за обладнання та забеспечення яхти відповідно до вимог щодо крейсерських перегонів четвертої категорії складності. Організатори, суддівська колегія, обслуговуючий персонал та керівні особи не несуть юридичної відповідальностіза життя, можливі травми учасників, пошкодження або втрату майна, спричинені участю у змаганні або у зв"язку із змаганнями, а також за відсутністью страхового полісу.
Під час проведення регати цілодобово при розходженні з транспортними та іншими суднами та від заходу до сходу сонця при розходженні з яхтами, які є у перегонах, діють "Правила плавання по внутрішніх водних шляхах України". У разі припинення перегонів, котвування яхта повинна вийти за межі суднового ходу.
Бажана наявність мобільніх телефонiв на яхтах.

9. Вітрильницька інструкція.

Вітрильницьку інструкцію буде вручено під час реєстрації.

10. Нагородження.

Екіпаж яхти - абсолютний переможець регати нагороджується перехідним кубком, дипломом та ціннім призом. Екіпажі яхт, що посіли перші місця у своїх залікових групах, нагороджуються кубками або іншою наградною атрибутикою, дипломами та цінними призами. Екіпажі яхт, що посіли другі та треті місця, нагороджуються дипломами та цінними призами .
Команда яхт-клубу, яка перемогла в командному залiку нагороджується перехідним командним кубком, дипломом та ціннім призом.
Екіпаж яхти - переможець в групі ORC нагороджується "Кубком Федирації" від Київської областної Федирації вітрильного спорту, дипломом та ціннім призом.
Крім офіційного нагородження інші організації та особи можуть запровадити свої нагороди.

11. Додаткова інформація.

Про час і умови можливого шлюзування яхт на Київське водосховище та зворотньо буде повідомлено окремо.
Заявки на шлюзування приймаються по тел. 8 (067) 678-06-92
aбо ukrsail@gmail.com

Дійсне ПОЛОЖЕННЯ є офіційним запрошенням на участь в ХХХIХ традиційній вітрильницькій регаті серед крейсерських яхт "Кубок яхт-клубу "Енергетик" ПРИСВЯЧЕНУ 45-РІЧЧУ ЯХТ-КЛУБУ

Для одержання більш детальної та додаткової інформації звертатися до Олександра Баланюка за телефоном: 8 (067) 678-06-92

28.08.2009

^ Наверх Наверх ^
Copyright 2000 - 2013 ukryachting.net - Карта сайта