Крейсерський яхт-клуб "СТУГНА", м.Українка.

ПОЛОЖЕННЯ
про традиційну відкриту регату крейсерських яхт
"Стугна - 2009".

1. Мета проведення регати
1.1. Популяризація вітрильного спорту в Україні
1.2. Виявлення найсильніших яхтсменів, підняття кваліфікаційного рівня яхтсменів.
1.3. Залучення громадян України до активного відпочинку на воді

2. Організатори регати
2.1. Повноважні організатори регати:
- Крейсерський яхт-клуб "СТУГНА";
- Федерація вітрильного спорту Київської області.
2.2. Безпосереднє проведення регати покладається на Перегоновий комітет, затверджений Повноважними організаторами.

3. Термін, місце та умови проведення регати
3.1. Регата проводиться з 07 по 09 серпня 2009 року на Канівському водосховищі.
3.2. Календар регати:
   07 серпня, п'ятниця
      8-00 - 18-00 -- Прийом заявок у мандатну комісію;
      19-30 -- Нарада капітанів;
      20-00 -- Старт перегонів.
   08 серпня, субота
      20-00 -- Контрольний час закриття фінішу. Вечеря.
   09 серпня, неділя
      10-00 -- Нагородження переможців, парад закриття.

4. Правила
4.1. Перегони проводяться за:
· Правилами вітрильницьких перегонів ПВП 2009-2012 р. (за винятком тих, які буде змінено Вітрильницькою інструкцією);
· Спеціальними Правилами ORC;
· Національними Правилами вимірювання крейсерських яхт НПВ ВФУ-99.
4.2. У разі розбіжностей у деталях Положення і Вітрильницької інструкції переважатиме текст Вітрильницької інструкції.
4.3. Цілодобово при розходженні з транспортними та іншими суднами, які не беруть участі у перегонах, та від заходу до сходу сонця при розходженні з суднами, які є у перегонах, діють "Правила плавання по внутрішнім водним шляхам України".

5. Умови допуску. Заявки.
5.1. Змагання особисті й відносяться за класифікацією ORC до четвертої категорії складності.
5.2. До участі у змаганнях допускаються однокорпусні крейсерсько-перегонові яхти всіх типів та класів.
5.3. Екіпаж яхти має складатись не менше ніж із 3-х осіб для яхт з перегоновим балом до 6,10 і 4-х осіб для інших. Капітан яхти повинен мати кваліфікацію не нижче стернового 1 класу, старший помічник - не нижче стернового 2 класу.
5.4. Перегоновий комітет залишає за собою право в будь який момент перевірити відповідність спорядження й обладнання яхти вимогам щодо участі у перегонах четвертої категорії та відповідність судна його вимірювальному свідоцтву.
5.5. На реєстрації кожен екіпаж має пред'явити заявку на участь встановленого зразка та наступні документи:
· кваліфікаційні документи капітана та помічника;
· судновий квиток;
· чинний акт технічного огляду та його копію;
· дійсне вимірювальне свідоцтво та його копію;
· рекламний сертифікат (за наявності реклами категорії "С").

6. Розподіл суден на групи
6.1 Регата проводиться у наступних 6-ти залікових групах:

Залікова група
1 5,5 - 6,2 5,38
2 6,3 - 7,9 5,39-6,10
3 6,3 - 7,9 5,39-6,10
4 8,0 - 9,3 6,11 - 7,20
5 9,4 - 10,9 7,21 - 7,82
6 понад 11,0 понад 7,82


6.2 Якщо у групі заявлено менше 3 яхт, залік у цій групі не проводиться, а яхти за рішенням Перегонового комітету приєднуються до сусідньої "старшої" групи.
6.3 Яхти без дійсного вимірювального свідоцтва розподіляються в групи згідно довжини по ватерлінії. Їм присвоюється такий же коефіцієнт TMF, що і у яхти з максимальним балом у цій групі плюс 5%.

7. Вітрильницька інструкція
7.1 Вітрильницьку інструкцію та схеми дистанцій буде вручено під час реєстрації на місці змагань.

8. Залік та покарання
8.1 Залік проводиться окремо в кожній з груп. Місце яхти визначається за порядком на фініші з урахуванням часу, виправленого з її коефіцієнтом TMF, та скорегованого щодо покарання, якщо таке мало місце;
8.2 За порушення правил Частини 2 застосовуватимуться залікові покарання за ПВП 44.3, а у стартових процедурах може бути застосовано покарання за ПВП 30.1, але не за ПВП 30.3.
Стосовно порушників Правил плавання по внутрішнім водним шляхам України Повноважний організатор надає право Перегоновому і Протестовому комітетам обирати форму покарань з огляду на характер кожного конкретного випадку.

9. Нагородження
9.1 Для участі в урочистих заходах та нагородження переможців, екіпажі яхт повинні мати парадний спортивний одяг.
9.2 Переможці та призери нагороджуються грамотами та цінними призами у кожній заліковій групі за таким принципом:
- якщо у групі 3 яхти - тільки за перше місце;
- якщо у групі 4 яхти - за перше та друге місця;
- якщо у групі 5 або більше яхт - за перші три місця.
Поряд з офіційними нагородженнями інші організації та особи можуть запровадити нагороди, цінні подарунки, якщо це погоджено з Повноважним організатором.

10. Категорія реклами
10.1. Судна учасники мають право нести рекламу категорії "С" за Додатком 1 ПВП (Кодекс ISAF про рекламування) відповідно до рішень, прийнятих Національними повноважними організаціями спортсменів щодо яхт з фіксованим перегоновим балом.
10.2. За погодженням із ВФУ Повноважний організатор може зобов'язати учасників нести рекламу благодійних організацій та меценатів регати. Передні 20% довжини корпусу яхти, за ПВП, Додаток 1, 20.3 (d) (i), мають бути надані у розпорядження Повноважного організатора.

11. Витрати та стартові внески
11.1. Усі витрати щодо участі й транспортування яхт несуть заявники.
11.2. Кожний екіпаж, який бере участь у перегонах, сплачує стартовий внесок у розмірі 5 гривень за кожного члена екіпажу. Стартові внески витрачаються на поточні потреби регати.

12. Безпека й відповідальність
12.1 Відповідальність за рівень підготовки екіпажу та його відповідність рівню змагань несуть капітани яхт та заявники. Капітан несе повну відповідальність за безпеку яхти та екіпажу, а також за обладнання та забезпечення яхти відповідно до вимог щодо крейсерських перегонів четвертої категорії складності.
12.2 Кожен яхтсмен бере участь у перегонах на свій власний ризик (засадниче правило 4 ПВП).
12.3 Організаційний і Перегоновий комітети, обслуговуючий персонал та керівні особи не беруть на себе юридичної відповідальності за життя, можливі травми учасників, пошкодження або втрату майна, що можуть спричинитися через участь у змаганнях або у зв'язку зі змаганнями.
У разі припинення участі у перегонах капітан яхти зобов'язаний усіма можливими засобами інформувати про це Перегоновий комітет. У разі постановки на якір яхта повинна вийти за межі суднового ходу.

Довідки:
моб.: 8-067-992-42-15 (Анатолій Сукалін);
моб.: 8-067-266-60-94 (Богдан Парфенюк).
E-mail: info@fairway.net.ua; info@ukryachting.net

Це Положення є офіційним запрошенням на регату.

Оргкомітет регати.

30.07.2009

^ Наверх Наверх ^
Copyright 2000 - 2013 ukryachting.net - Карта сайта